Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Predstavujeme Vám ďalšiu známu slovenskú univerzitu – Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Povieme si o možnostiach štúdia, ktoré ponúka i o jednotlivých fakultách na UCM. A ak by ste mali iné otázky súvisiace s vysokoškolským štúdiom, sme tu pre Vás.

História a poslanie univerzity v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená zákonom NR SR č.201/1997 Z.z., ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. Poslaním Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať špičkových odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu aj vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. Hlavným cieľom Univerzita sv. Cyrila a Metoda je byť modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytne študentovi dostatok priestoru jednak vo filozofickej a umeleckej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií.

Fakulty univerzity sv. Cyrila a Metoda

Na UCM nájdete štyri fakulty, kde máte možnosť absolvovať všetky tri stupne vysokoškolského štúdia, a teda prvý stupeň – bakalárske štúdium, druhý stupeň – magisterské štúdium aj tretí stupeň – doktorandské štúdium.

Konkrétne sú to tieto fakulty:

- Fakulta masmediálnej komunikácie

- Fakulta prírodných vied

- Fakulta sociálnych vied

- Filozofická fakulta

Fakulta masmediálnej komuikácie UCM

Obzvlášť obľúbená je v súčasnosti najmä Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, na ktorej máte možnosť študovať veľmi moderný a vyhľadávaný študijný odbor -  odbor masmediálne štúdiá v dvoch študijných programoch – masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia.

Poslaním fakulty je poskytnúť budúcim absolventom nevyhnutné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré im umožnia úspešne sa uplatniť na trhu práce.

Tak čo skúsite to na Univerzite sv. Cyrila a Metoda aj Vy? Ktorá fakulta je pre Vás tá pravá? Pokojne sa na nás obráťte, poradíme a pomôžeme Vám so všetkým, čo Vás v súvislosti s vysokoškolským štúdiom trápi. 

Vzor bakalárskej práce – kde sa inšpirovať?

Pri písaní bakalárskej práce vám dokáže naozaj intenzívne pomôcť nahliadnutie do iných bakalárskych prác, ktoré v…

Bakalárska práca - počet strán, počet znakov a počet slov

Počet strán, počet slov a počet znakov vo vašej bakalárskej práci vás bude mimoriadne zaujímať najmä kvôli jej rozsahu. V dnešnom člá…

Rozsah bakalárskej práce – závisí aj od témy?

Rozsah bakalárskej práce je často riešená téma, no napriek tomu s ním majú mnohí študenti problém. Vždy sa rieši najmä…