Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Predstavujeme Vám ďalšiu známu slovenskú univerzitu – Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Povieme si o možnostiach štúdia, ktoré ponúka i o jednotlivých fakultách na UCM. A ak by ste mali iné otázky súvisiace s vysokoškolským štúdiom, sme tu pre Vás.

História a poslanie univerzity v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená zákonom NR SR č.201/1997 Z.z., ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. Poslaním Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať špičkových odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu aj vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. Hlavným cieľom Univerzita sv. Cyrila a Metoda je byť modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytne študentovi dostatok priestoru jednak vo filozofickej a umeleckej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií.

Fakulty univerzity sv. Cyrila a Metoda

Na UCM nájdete štyri fakulty, kde máte možnosť absolvovať všetky tri stupne vysokoškolského štúdia, a teda prvý stupeň – bakalárske štúdium, druhý stupeň – magisterské štúdium aj tretí stupeň – doktorandské štúdium.

Konkrétne sú to tieto fakulty:

- Fakulta masmediálnej komunikácie

- Fakulta prírodných vied

- Fakulta sociálnych vied

- Filozofická fakulta

Fakulta masmediálnej komuikácie UCM

Obzvlášť obľúbená je v súčasnosti najmä Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, na ktorej máte možnosť študovať veľmi moderný a vyhľadávaný študijný odbor -  odbor masmediálne štúdiá v dvoch študijných programoch – masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia.

Poslaním fakulty je poskytnúť budúcim absolventom nevyhnutné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré im umožnia úspešne sa uplatniť na trhu práce.

Tak čo skúsite to na Univerzite sv. Cyrila a Metoda aj Vy? Ktorá fakulta je pre Vás tá pravá? Pokojne sa na nás obráťte, poradíme a pomôžeme Vám so všetkým, čo Vás v súvislosti s vysokoškolským štúdiom trápi. 

Záver bakalárskej práce. Čo by mal obsahovať?

Záver bakalárskej práce píšu študenti vždy s miernou obavou ohľadom dosiahnutých výsledkov, ktoré nevedia správne interpretovať.…

Je predhovor v bakalárskej práci povinný?

Predhovor je jedna z častí záverečnej práce, ktorá v mnohých prácach chýba. Je predhovor povinný? Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre…

Abstrakt v bakalárskej práci: Vzor

Abstrakt bakalárskej práce je jedna z povinných kapitol tejto záverečnej práce, z ktorej majú študenti často strach. Ak neviete, čo je to abstrakt,…