Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

3 varovania, ako rozhodne neísť na záver diplomovej práce

Záver diplomovej práce je zhrnutím celej diplomovky, v ktorom sa zhodnotia prínosy danej práce, naznačia odporúčané ďalšie riešenia a tiež sa študent – autor práce vyjadrí k tomu, či a ako jeho diplomová práca splnila stanovený cieľ.

Toto všetci vieme, napriek tomu sa pri písaní záveru záverečnej práce neraz nevyhneme zbytočným chybám, ktoré by tam byť vôbec nemuseli.

Ktoré 3 varovania, ako nepísať záver vašej diplomovky, si rozhodne vezmite k srdcu?

Úvodný obsah

Pozor na rozsah záveru

Rozsah záveru je presne daný a neradno ho prekročiť, ale ani nesplniť požadovaný počet strán vám neradíme. Preto majte na pamäti, že odporúčaný rozsah záveru diplomovej práce sú cca 2 normostrany. Menej rozhodne nie, no tiež sa zbytočne nerozpisujte, nepíšte tam to, čo patrí do jadra práce, aby ste sa zbytočne neopakovali. V závere ide iba o zhrnutie Vašej práce.

Buďte v závere vecní a struční

Záver záverečnej práce, diplomovku nevynímajúc, má obsahovať vecné závery a zhrnutie našej práce. Chýbať by nemalo ani zhodnotenie výsledkov, ako aj potvrdenie/vyvrátenie naznačených hypotéz. Taktiež je nevyhnutné, aby vyvodené závery v závere nadväzovali na výklad, argumenty aj popis v jadre diplomovej práce. Ak chcete jednotlivé myšlienky v úvode oddeliť, môžete to urobiť prostredníctvom odsekov, no príliš to nepreháňajte. Bude vhodné, ak záver bude obsahovať 3, maximálne 5 odsekov.

Záver – vyvrcholenie vašej práce

Konečne tvorba záveru, aká úľava. Ale pozor, nestrácajte obozretnosť a rozhodne jeho písanie neodfláknite! Áno, to najnáročnejšie z diplomovej práce už máte za sebou, lenže aj napísanie dobrého záveru dá zabrať. Keďže záver vašej práce je jej vyvrcholením a zhrnutím všetkého podstatného, čo diplomovka obsahuje, píšte ho pokojne, obozretne a dôsledne, aby bol váš záver primeraným zakončením celej vašej diplomovej práce. Aj po jeho vypracovaní si ho prečítajte viac krát a uistite sa, že ste ho napísali správne a zhrnuli vašu prácu tak, aby sa jej čitatelia  dostatočne oboznámili s obsahom a predovšetkým s výsledkami vášho výskumu.  

 

Pomôžeme Vám s diplomovou prácou

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€

Objednať

 

 

 

Príklad záveru diplomovej práce:

Primeraný rozvoj hrubej a jemnej motoriky sa prejavuje u dieťaťa aktívnym spoznávaním sveta. Deti s obmedzenou hybnosťou sú ochudobnené o samostatné objavovanie okolia, chýbajúce podnety sa prejavujú zníženou úrovňou kognitívneho vývoja oproti intaktným deťom rovnakého veku. Predkladaním rozličných predmetov k hre podnecujeme deti k manipulácii s nimi, rozvíjame tak motoriku nenásilným a zábavným spôsobom. Pri spôsobe narábania s predmetmi musíme zohľadňovať u dieťaťa vek, formu a stupeň postihnutia. Viac ako na výsledok manipulačnej činnosti prihliadame na záujem a vytrvalosť v činnosti. Pre deti predškolského veku má primeraná úroveň jemnej motoriky význam nie len z hľadiska prípravy na školu, ale pôsobí na celkový rozvoj osobnosti. Cieľom práce bolo prehĺbiť informácie v danej problematike a následne ich aplikovať do praxe, vytvorením vhodných aktivít pre deti s detskou mozgovou obrnou predškolského veku. Pri vyhľadávaní vhodných aktivít sme vychádzali z činností pre intaktné deti, ktoré sme prispôsobovali potrebám a možnostiam detí s telesným postihnutím. Treba si uvedomovať, že každé dieťa s telesným postihnutím má inú mieru schopností a zručností, preto čo sa u jedného dieťaťa osvedčilo, nemusí vyhovovať druhému dieťaťu. Výsledkom snaženia detí bola vytvorená kniha o troch prasiatkach. Prínos práce vidím vo využití rôznorodých materiálov, podnecujúcich k činnosti prepojených tematikou rozprávky o troch prasiatkach. Konečný produkt navyše vzbudzoval v deťoch hrdosť. S cieleným rozvojom jemnej motoriky odporúčam začať cez hru na hudobné nástroje, modelovacie hmoty, s ktorými deti radi pracujú a postupne sa prepracovať k náročnejším aktivitám.

 

Pomôžeme Vám s diplomovou prácou

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

Čo je to normostrana a ako ju vypočítať?

Normostrana je štandardizovaná jednotka merania dĺžky textu, ktorá sa často používa v akademickom a profesionálnom písaní. Táto jednotka pom…

Efektívne učenie na skúšky - ako sa naučiť veľa za krátky čas

  Učenie na vysokej škole môže byť časovo aj tematicky náročné, ale sú existujú metódy, ako sa naučiť veľa za krátky čas. V tomto čl…

Prokrastinácia vysokoškolských študentov. Príčiny, následky a ako s ňou bojovať

Prokrastinácia - odkladať úlohy na neskôr. Pre mnohých študentov vysokých škôl je to nepriateľ, ktorý ich sprevádza po celú…