Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

3 varovania, ako rozhodne neísť na záver diplomovej práce

Záver diplomovej práce je zhrnutím celej diplomovky, v ktorom sa zhodnotia prínosy danej práce, naznačia odporúčané ďalšie riešenia a tiež sa študent – autor práce vyjadrí k tomu, či a ako jeho diplomová práca splnila stanovený cieľ.

Toto všetci vieme, napriek tomu sa pri písaní záveru záverečnej práce neraz nevyhneme zbytočným chybám, ktoré by tam byť vôbec nemuseli.

Ktoré 3 varovania, ako nepísať záver vašej diplomovky, si rozhodne vezmite k srdcu?

Úvodný obsah

Pozor na rozsah záveru

Rozsah záveru je presne daný a neradno ho prekročiť, ale ani nesplniť požadovaný počet strán vám neradíme. Preto majte na pamäti, že odporúčaný rozsah záveru diplomovej práce sú cca 2 normostrany. Menej rozhodne nie, no tiež sa zbytočne nerozpisujte, nepíšte tam to, čo patrí do jadra práce, aby ste sa zbytočne neopakovali. V závere ide iba o zhrnutie Vašej práce.

Buďte v závere vecní a struční

Záver záverečnej práce, diplomovku nevynímajúc, má obsahovať vecné závery a zhrnutie našej práce. Chýbať by nemalo ani zhodnotenie výsledkov, ako aj potvrdenie/vyvrátenie naznačených hypotéz. Taktiež je nevyhnutné, aby vyvodené závery v závere nadväzovali na výklad, argumenty aj popis v jadre diplomovej práce. Ak chcete jednotlivé myšlienky v úvode oddeliť, môžete to urobiť prostredníctvom odsekov, no príliš to nepreháňajte. Bude vhodné, ak záver bude obsahovať 3, maximálne 5 odsekov.

Záver – vyvrcholenie vašej práce

Konečne tvorba záveru, aká úľava. Ale pozor, nestrácajte obozretnosť a rozhodne jeho písanie neodfláknite! Áno, to najnáročnejšie z diplomovej práce už máte za sebou, lenže aj napísanie dobrého záveru dá zabrať. Keďže záver vašej práce je jej vyvrcholením a zhrnutím všetkého podstatného, čo diplomovka obsahuje, píšte ho pokojne, obozretne a dôsledne, aby bol váš záver primeraným zakončením celej vašej diplomovej práce. Aj po jeho vypracovaní si ho prečítajte viac krát a uistite sa, že ste ho napísali správne a zhrnuli vašu prácu tak, aby sa jej čitatelia  dostatočne oboznámili s obsahom a predovšetkým s výsledkami vášho výskumu.  

 

Pomôžeme Vám s diplomovou prácou

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€

Objednať

 

 

 

Príklad záveru diplomovej práce:

Primeraný rozvoj hrubej a jemnej motoriky sa prejavuje u dieťaťa aktívnym spoznávaním sveta. Deti s obmedzenou hybnosťou sú ochudobnené o samostatné objavovanie okolia, chýbajúce podnety sa prejavujú zníženou úrovňou kognitívneho vývoja oproti intaktným deťom rovnakého veku. Predkladaním rozličných predmetov k hre podnecujeme deti k manipulácii s nimi, rozvíjame tak motoriku nenásilným a zábavným spôsobom. Pri spôsobe narábania s predmetmi musíme zohľadňovať u dieťaťa vek, formu a stupeň postihnutia. Viac ako na výsledok manipulačnej činnosti prihliadame na záujem a vytrvalosť v činnosti. Pre deti predškolského veku má primeraná úroveň jemnej motoriky význam nie len z hľadiska prípravy na školu, ale pôsobí na celkový rozvoj osobnosti. Cieľom práce bolo prehĺbiť informácie v danej problematike a následne ich aplikovať do praxe, vytvorením vhodných aktivít pre deti s detskou mozgovou obrnou predškolského veku. Pri vyhľadávaní vhodných aktivít sme vychádzali z činností pre intaktné deti, ktoré sme prispôsobovali potrebám a možnostiam detí s telesným postihnutím. Treba si uvedomovať, že každé dieťa s telesným postihnutím má inú mieru schopností a zručností, preto čo sa u jedného dieťaťa osvedčilo, nemusí vyhovovať druhému dieťaťu. Výsledkom snaženia detí bola vytvorená kniha o troch prasiatkach. Prínos práce vidím vo využití rôznorodých materiálov, podnecujúcich k činnosti prepojených tematikou rozprávky o troch prasiatkach. Konečný produkt navyše vzbudzoval v deťoch hrdosť. S cieleným rozvojom jemnej motoriky odporúčam začať cez hru na hudobné nástroje, modelovacie hmoty, s ktorými deti radi pracujú a postupne sa prepracovať k náročnejším aktivitám.

 

Pomôžeme Vám s diplomovou prácou

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

Všetko, čo je potrebné vedieť o bakalárskej práci

Čo to je bakalárska práca a aký má rozsah Bakalárska práca predstavuje písomnú prácu, ktorú študent vypracúva na z…

Čo sú to záverečné práce? Aké poznáme?

  Štúdium na vysokej škole je plné výziev. Tou najväčšou je príprava záverečnej práce, ktorú je potrebné obh…

Marginálie v akademických prácach

  Marginálie, odvodené od latinského slova 'margo', čo znamená okraj, sú v akademickom svete uznávaným nástrojom na pridá…