Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Diplomová práca v oblasti sociálnej práce

Písanie diplomovky je náročná záležitosť. Každá diplomová práca má totiž presne danú štruktúru, rozsah a jej téma musí súvisieť s Vaším študijným odborom. Ba čo viac, mala by vrámci skúmanej problematiky priniesť nejaké nové zistenia, prípadne vyvrátiť tie predošlé. Kým pri niektorých študijných smeroch si voľba témy vyžaduje priam nadľudský výkon, iné odbory ponúkajú zaujímavejšie možnosti. Jedným z nich je i obľúbená sociálna práca. Aké témy si vyberajú študenti sociálnej práce najčastejšie a prečo?

Diplomová práca: práca pre spoločnosť

Sociálna práca je veľmi zaujímavá disciplína, ktorej hlavným cieľom je zlepšiť, prípadne aspoň prispieť k zlepšeniu kvality života celej spoločnosti i vybraných jednotlivcov. Často sa zameriava na pomoc znevýhodneným občanom, rodinám v núdzi, ohrozeným skupinám či špecifickým komunitám. Túto pomoc možno vykonávať rôznymi spôsobmi - prostredníctvom výskumu, politiky, najčastejšie však formou komunitnej práce. Najefektívnejšia pomoc je však práve priama práca v teréne, na konkrétnom mieste, kde je pomoc potrebná. Sociálni pracovníci tak musia vedieť zvládať rôzne, neraz aj krízové situácie. Pomoc chudobným, zdravotne postihnutým či ľuďom na okraji spoločnosti, to chce nielen teoretické vedomosti, ale predovšetkým reálnu prax. A tú získavajú už študenti na školách. Aj praxovaním v špecializovaných zdravotných zariadeniach či detských domovoch. Iba tak, na základe vlastnej skúsenosti skutočne pochopia, o čom sociálna práca je. A môžu si overiť svoje vedomosti z oblasti občianskych práv a slobôd.

Najčastejšie skúmané sociálne témy v diplomovej práci

Výskum sociálnej práce sa zameriava najčastejšie na tieto oblasti:

- duševné zdravie

- hodnotenie a diagnostika ľudského rozvoja

- socialno-právne otázky spojené s rôznorodosťou, marginalizáciou a útlakom

- psychoterapia

- poradenstvo

- sociálna politika

- verejná správa

- hodnotenia sociálnych programov, starostlivosti o deti a rozvoj spoločnosti

A tu sa inšpirujú aj študenti, budúci absolventi sociálnej práce. Témy ako život detí v rozvedených rodinách či segregácia rómskeho obyvateľstva sú stále živé a nedoriešené, preto je vždy čo nové priniesť. Minimálne svoj vlastný pohľad na tému a návrhy riešenia.

V prípade, že by ste potrebovali usmerniť či poradiť pri výbere témy Vašej diplomovej práce, sme Vám k dispozícii. Náš tím profesionálov je vždy pripravený pomôcť Vám s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa písania Vašich seminárnych i záverečných prác.

Ako by mal vyzerať životopis na vysokú školu

Pri uchádzaní sa o štúdium na vysokej škole je jedným z možných potrebných dokumentov váš životopis (CV). Či už sa hlá…

Čo znamená titul CSc.? Ako osloviť človeka s CSc.?

  Titul CSc. (Candidatus Scientiarum) je vedecký titul, ktorý sa udeľoval v bývalých socialistických krajinách, vrátane Československa, počas 20…

Čo je to normostrana a ako ju vypočítať?

Normostrana je štandardizovaná jednotka merania dĺžky textu, ktorá sa často používa v akademickom a profesionálnom písaní. Táto jednotka pom…