Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Dôležité informácie o podmienkach prijatia a prihláškach na vysokú školu

Vážne uvažujete o štúdiu na vysokej? V tom prípade vám je asi zrejmé, že pre vstup do bakalárskeho študijného programu je nevyhnutné mať dosiahnuté stredoškolské vzdelanie. Súčasťou prijímacieho konania bývajú skúšky z odborných poznatkov, všeobecného prehľadu alebo talentové skúšky. Rozsah, ako aj obsah skúšok, závisí od fakulty a študijného odboru, na ktorý sa prihlásite, presné podmienky prijatia sú vždy vopred zverejnené na webových stránkach jednotlivých vysokých škôl.

V zásade však platí jednoduché pravidlo: Každý ďalší vyšší stupeň štúdia vyžaduje mať úspešne absolvovaný predošlý stupeň štúdia aj napísanú a obhájenú záverečnú prácu a tiež to nepôjde bez prihlášky na vysokú.

Podanie prihlášky

Termín podania prihlášok na vysoké školy je začiatkom roka, vo februári až apríli. Na študijné odbory s talentovými skúškami sa treba prihlásiť skôr, prihlášky sa tu podávajú už od novembra. Prijímacie konanie je spoplatnené, bežne sa platí od 30 do 60 eur za každú podanú prihlášku. Prihlášku môžeš podať písomne alebo elektronicky.

Formy prihlášok

Prihlášku na vysokú školu možno podať písomnou alebo elektronickou formou.

Postup podania písomnej prihlášky je nasledovný - Vytlačíte si tlačivo prihlášky, vyplníte údaje a podpíšete sa. Následne je potrebné uhradiť poplatok za podanie prihlášky.

Vyplnenú a ručne podpísanú prihlášku odošlete poštou ako doporučenú zásielku spolu s požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie na adresu fakulty. Prihlášku je možné podať aj osobne v podateľni fakulty. V takomto prípade si v podateľni vyžiadajte potvrdenie o podaní prihlášky s dátumom, pečiatkou školy a podpisom zodpovedného pracovníka.

Pokiaľ ide o elektronickú prihlášku na vs, poplatok za podanie elektronickej prihlášky býva o čosi lacnejší, asi o 2 až 15 eur, jej vyplnenie je však zložitejšie, zaberie viac času a aj tak tým neodpadáva nutnosť zaslať prihlášku aj vo vytlačenej forme.

Postup podania elektronickej prihlášky je takýto – Najprv sa je treba zaregistrovať v online systéme danej školy a vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku na štúdiu. Lenže túto prihlášku je potrebné aj vytlačiť. Zaplať poplatok za podanie prihlášky a vyplnenú, podpísanú prihlášku odoslať poštou presne tak, ako klasickú písomnú prihlášku, teda ako doporučenú zásielku spolu s požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie na adresu fakulty.

Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa vysokoškolského štúdia či tvorby vs prác, sme tu pre vás.

 

Podklady k záverečnej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

Ako by mal vyzerať životopis na vysokú školu

Pri uchádzaní sa o štúdium na vysokej škole je jedným z možných potrebných dokumentov váš životopis (CV). Či už sa hlá…

Čo znamená titul CSc.? Ako osloviť človeka s CSc.?

  Titul CSc. (Candidatus Scientiarum) je vedecký titul, ktorý sa udeľoval v bývalých socialistických krajinách, vrátane Československa, počas 20…

Čo je to normostrana a ako ju vypočítať?

Normostrana je štandardizovaná jednotka merania dĺžky textu, ktorá sa často používa v akademickom a profesionálnom písaní. Táto jednotka pom…