Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Naučte sa písať čiarky raz a navždy!

Úvodný obsah

Ach, tie čiarky. Akoby nestačilo, že sa od základnej školy boríme s ypsilónom a inými vychytávkami našej drahej slovenčiny (Štúr s Hatalom si dali ozaj záležať), ešte aj čiarky pred takou či onakou spojkou, časticou a kadečím iným ukrývajú rôzne úskalia komplikujúce život nielen študentom. Hoci už dávno nederieme školské lavice, stále sa nájde veta, ktorá vie zaskočiť aj toho najväčšieho milovníka nášho rodného jazyka. A vy sa zrazu, ako vtedy na slovenčine počas diktátu, znova zúfalo pýtate: „Dať či nedať tam tú čiarku?“ I keď vás už nikto neznámkuje, možno to chcete/potrebujete vedieť z iných dôvodov, a preto vám opäť raz skúsime pripomenúť možné nástrahy číhajúce na nás zo stránok kníh, webov či iného, po slovensky písaného textu…

Kedy písať čiarku pred podraďovacími spojkami?

Jednoducho povedané: Vždy! Pri podraďovacích spojkách totiž platí základné (a vcelku dobre zapamätateľné) pravidlo, že pred jednoduchými spojkami keď, kedy, pretože, keby, aby sa čiarka píše za každých okolností.

Toto znie dobre, však? Tak prečo potom dochádza k toľkým omylom aj pri týchto slovíčkach? No pretože niet pravidla bez výnimiek, čo je najmä v slovenčine veľmi obľúbený a častý jav. Aj z toho dôvodu dochádza k pochybeniam.

Ak totiž stoja na začiatku vedľajšej vety až dve podraďovacie spojky - že keď, že ak, pretože keď, lebo kedy, ktorý akpretože keby… pred druhou spojkou sa už čiarka nepíše.

Napríklad: Bol ticho, pretože keby niečo povedal, mal by veľký problém.  

Ako je to s čiarkou pred spojkami či  a alebo?

Ďalší háčik, ako inak. Spojka či je totiž multifunkčná, teda vo vete vystupuje v rôznych polohách – vieme ňou vyjadriť priraďovací, ale i podraďovací vzťah, čo následne vplýva aj na písanie/nepísanie čiarky pred spojkou alebo. Najčastejšie sú tieto dva prípady:

1. Ak spojka či uvádza vedľajšiu vetu, vtedy sa čiarka pred alebo nepíše.

Napríklad: Rozmýšľaš, či pôjdeš alebo nie?

2. Vo viacnásobnom vetnom člene sa čiarka píše vždy pred druhou a každou ďalšou spojkou.

Napríklad: Či to spravíš dnes, či zajtra, alebo hoci o mesiac, samo sa to neurobí.

A ako rozpoznať, že či je na začiatku vedľajšej vety? Stačí, keď túto vetu vypustíte a viete, na čom ste. V momente, že bez „výpustku“ hlavná veta nedáva zmysel, čiarku pred alebo nepíšeme, nakoľko bez vedľajšej vety výpoveď nie je kompletná.

Keď však vo vete odoberiete viacnásobný vetný člen (alebo o mesiac), stále nám ostáva veta – Či to spravíš dnes, či zajtra, samo sa to neurobí. Keďže ide o výpoveď ucelenú a zmysluplnú, čiarku píšeme.

Často používaná spojka a, patrí jej čiarka?

Čiarku pred spojkou a sa píše vtedy, ak:

 • ak za vsunutou vedľajšou vetou nasleduje spojka a pripájajúca ďalšiu hlavnú alebo nadradenú vetu, alebo viacnásobný vetný člen
 • ak je vedľajšia veta vložená za spojku a
 • pred spojkovými výrazmi a preto, a tak, a teda, a predsa, a jednako, a pritom v inom ako zlučovacom význame
 • pred spojkovým výrazom a to, ak nejde o spojenie spojky a s ukazovacím zámenom to
 • ak spojka a pripája časť viacnásobného vetného člena alebo rovnocenné vety so zreteľne iným významovým vzťahom ako zlučovacím (napr. stupňovacím, odporovacím alebo vylučovacím), v takýchto prípadoch sa však čiarka pred a písať nemusí

Písanie čiarok v skratke:

 • oslovenia, napr. Zuzana, kde si?
 • pozdravy, napr. Ahoj, máte sa dnes dobre?
 • citoslovcia, napr. Bŕŕ, to je ale zima.
 • viacnásobný vetný člen, napr. Nezbierali sme maliny, ale jahody.
 • prístavok, napr. Bardejov, kedysi kráľovské mesto, má dnes každým dňom modernejšie prvky.
 • hodnotiace častice, napr. Naši športovci, prirodzene, opäť sklamali.
 • vytýčený vetný člen, napr. Peter, ten má vždy dobrý nápad.
 • v podraďovacom súvetí je hlavná veta od vedľajšej vždy oddelená čiarkou, napr. Nemohli sme prísť, lebo sme boli chorí.
 • v priraďovacom súvetí sa čiarka píše, ak vety nie sú spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či, napr. Spadol zo stromu, no neudrel sa.
 • Čiarka sa musí písať v kombináciách aj-aj, i-i, ani-ani, alebo-alebo, buď-alebo, či-či, napr. Vtedy sme im aj poradili, aj sme ich povzbudili.
 • Čiarka sa musí písať pred spojeniami a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a to, a pritom, napr. Neučila sa, a predsa si poradila.

Pozor na výnimky

 • čiarka sa nepíše, ak sú členy spojené spojkou a, i, aj, alebo, či. Naopak, čiarka sa píše v kombináciách i-i, aj-aj, alebo-alebo, ani-ani, buď-alebo, či-alebo.

Tak ako, zasa ste o kúsok múdrejší?

Ak by ste však predsa len potrebovali s niečím pomôcť, sme tu pre vás. Ochotne, rýchlo a veľmi radi vám pomôžeme s vašimi diplomovkamibakalárkami aj inými školskými prácami, nech už čiarky ani nič ostatné, s čím sa trápite, pre vás nie je strašiakom.

 

Podklady k záverečnej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

Pozrite si aj iné z našich blogov.

Alebo Vás zaujíma Prečo som založil VSpráce.sk?

Čo je to normostrana a ako ju vypočítať?

Normostrana je štandardizovaná jednotka merania dĺžky textu, ktorá sa často používa v akademickom a profesionálnom písaní. Táto jednotka pom…

Efektívne učenie na skúšky - ako sa naučiť veľa za krátky čas

  Učenie na vysokej škole môže byť časovo aj tematicky náročné, ale sú existujú metódy, ako sa naučiť veľa za krátky čas. V tomto čl…

Prokrastinácia vysokoškolských študentov. Príčiny, následky a ako s ňou bojovať

Prokrastinácia - odkladať úlohy na neskôr. Pre mnohých študentov vysokých škôl je to nepriateľ, ktorý ich sprevádza po celú…