Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Nebojte sa rigoróznej práce - my vám pomôžeme!

Každý, kto sa odhodlá študovať ďalej aj po zisku titulu Mgr. či Ing. sa musí už dopredu pripraviť, že doktorandské štúdium so sebou obnáša aj tvorbu rigoróznej práce. V čom všetkom sa táto práca líši od predošlých záverečných prác?

Všetko dôležité o rigoróznej práci

Obhajoba rigoróznej práce je povinnou súčasťou rigoróznej skúšky. Po jej úspešnom vykonaní získavate podľa študijného odboru tituly ako napríklad JUDr., RNDr., PhDr., ThDr., PaedDr. a iné. Na to, aby ste sa mohli titulovať dobre znejúcim slovíčkom „doktor“ však musíte rigoróznu prácu napísať v súlade s predpismi danej fakulty a taktiež ju obhájiť. Rigorózka je záverečná práca, ktorej cieľom je dochádzať, že študent dokáže kvalitne a samostatne spracovávať vedecké poznatky a prečítanú literatúru, ale tiež získavať pre účely svojej rigoróznej práce vlastné poznatky, aplikovať ich v praxi a tiež v danej práci. Samozrejmosťou je originalita diela, teda žiadne prepisy či kopírovanie iných prác, prípadne vlastnej diplomovky. Rigorózka je jednak odbornejšou prácou, no tiež má väčší rozsah. Rozsah rigorózky je na rôznych fakultách rozdielny, pohybuje sa však okolo 60 až 120 strán.

Z čoho pozostáva rigorózna práca?

Rigorózna práca by mala obsahovať: titulný list, čestné prehlásenie, obsah práce, zoznam tabuliek, obrázkov, grafov, zoznam použitých skratiek, abstrakt a kľúčové slová. Nasleduje hlavná časť práce - úvod, jadro, záver práce, zoznam použitej literatúry a prílohy.

Niektoré vysoké školy očakávajú na konci práce aj resumé, t.j. stručné zhrnutie hlavných myšlienok rigorózky.

Podľa témy rigoróznej práce je jej hlavná časť členená na teoretickú a praktickú časť. V praktickej časti je realizovaný výskum, teda je nutné popísať cieľ výskumu, použité výskumné metódy, stanovené hypotézy, výskumnú vzorku osôb aj analýzu výsledkov.

Ako na rigorózku?

Rigorózna práca sa píše autorským plurálom. Čo sa týka jej obhajoby, zvyčajne ju posudzujú dvaja oponenti. Tí vytvoria posudky, ku ktorým sa autor práce musí pri obhajobe vyjadriť.

Nezabudnite, rigorózna práca nie je diplomovka, malo by byť teda hneď zrejmé, že ste sa niekam posunuli. Samozrejme, v prípade pochybností sa obráťte na profesionálov, radi Vám pomôžeme. Rigorózna práca má totiž nielen väčší rozsah, mala by mať aj vyššiu odbornú úroveň a tiež citeľnejší príspevok Vás, autora rigoróznej práce – budúceho akademika. Pôsobiaceho možno aj na pôde univerzity, kde študujete, preto si to nepokazte a rigoróznu prácu napíšte najlepšie, ako viete.

Čo znamená MBA titul a ako ho získať

MBA (Master of Business Administration) je jedným z najuznávanejších a najpopulárnejších titulov na svete v oblasti podnikania a manažmentu.   MBA (Master of Business Administration) je jedn…

Ukončenie štúdia na vysokej škole – čo by ste mali vedieť

Ukončiť vysokú školu môžete dvoma spôsobmi – buď je štúdium nad vaše sily alebo máte iné dôvody, kedy (ne)dobrovoľne opustíte štúdium, alebo ste ju úspešne skončili s titulom vo vrecku. Ukončiť…

Výhody a nevýhody študentského účtu v banke

Študentský účet je bankový účet špeciálne určený pre študentov, ktorým môže priniesť určité výhody a nevýhody v porovnaní s bežnými účtami. Keby ale nevýhody prevažovali nad výhodami, neboli by…