Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Rigorózna práca - kto ju píše a kedy?

Väčšina z nás, súčasných či ex študentov vysokých škôl, sa horko-ťažko vytrápi s napísaním bakalárky a diplomovky, no predstavte si, že existujú medzi nami snaživci, ktorých ani tieto peripetie neodradia od pokračovania v štúdiu. A s tým súvisí aj písanie ďalšej, tentokrát rigoróznej práce. Viete vôbec, o aký text sa jedná a kto každý ho musí vytvoriť?

Čo je rigorózna práca

Rigorózna práca sa radí do spoločnej skupiny vysokoškolských prác, kam patria aj práca bakalárska, diplomová, dizertačná a habilitačná. Ako už samotné názvy napovedajú, nie je to nič jednoduché a chce to skutočne silné študentské odhodlanie, aby ste sa dali na vyššie vysokoškolské štúdium. Tak ale kto chce kam, pomôžme mu tam…

Rigorózka, ako ju zasvätenci familiárne volajú, zrejme, aby nenaháňala až taký strach, je vedecko-kvalifikačnou prácou, ktorá je spracovaná a predkladaná na obhajobu s cieľom nadobudnutia vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa. Uchádzač má aj jej napísaním preukázať, že dosiahol vo svojom študijnom odbore hlbšie vedomosti a následne ich vie aj využiť v praxi. Rigorózna práca je súčasťou rigoróznej skúšky a je postgraduálnym stupňom vysokoškolského štúdia. Rozsahovo pripomína diplomovku, avšak čo sa hĺbky vedomostí aj výskumu týka, mala by byť bohatšia na informácie a poznatky. Všetci , ktorí rigorózku úspešne obhája, sa tak môžu radovať zo zisku tzv. malého doktorátu aj z ďalšieho titulu pred či za menom (JUDr., PhDr., RNDr., ThDr., ThLic., PaeDr.).

Rozsah, štruktúra a forma rigorózky

Podobne ako pri diplomovej práci, aj tu je prvoradý výber témy, dobrej témy, od ktorej sa ďalej všetko odvíja (prípadne stagnuje). Pokiaľ ide o rozsah, mal by sa hýbať v rozpätí od 70 do 90  normostrán, čo je len pre lepšiu predstavu (a väčšiu hrôzu) asi 126 tisíc až 162 tisíc znakov. Môžu tu byť však menšie odchýlky, záleží od stanov príslušnej univerzity.

Ako isto tušíte, veľký dôraz sa tu opäť kladie na správnu formu práce. Ako každú záverečnú prácu (aj MBA či LLM), aj túto je dobré písať štandardne, takže aj tentokrát si musíte odpustiť všetku kreativitu a experimenty a uspokojiť sa s fontom písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5. Možno nuda, ale takto aspoň obhájite.

Téma a obsah rigoróznej práce

Každý študent znalý veci vie, že čo je minimálne rovnako dôležité, ako výber dobrej témy a dodržiavanie formy (a termínu odovzdania) je i osnova práce.  Určite ju preto nevynechávajte ani pri rigoróznej práci, spravte si dôsledný zoznam literatúry aj iných zdrojov a všetko ostatné, čo by taká dobrá osnova mala obsahovať.

A ešte k štruktúre tohto rozsiahleho textu. Tá je totožná so štruktúrou diplomovky, takže rigorózka musí obsahovať úvod, hlavnú textovú časť, prílohy aj analytický list. Ako pri písaní akéhokoľvek vysokoškolského textu, ktorý musíme napokon obhájiť, aj pri písaní rigoróznej práce sa raďte so svojím starostlivo zvoleným školiteľom.

Veľa šťastia. Ak sa však nechcete spoliehať len na vrtkavú šťastenu a školiteľa, sme tu ešte my, naše rady a skúsenosti, ktoré vám ochotne odovzdáme.

 

Pozrite si aj iné z našich blogov.

Alebo Vás zaujíma Prečo som založil VSpráce.sk?

Týchto 5 výživových doplnkov vám pomôže dopísať záverečnú prácu

Napísanie záverečnej práce môže byť náročné a študenti často hľadajú rôzne metódy, ktoré by im s týmto procesom…

Prednášky nie sú holubník – čo od vás môže prednášajúci vyžadovať?

Prednášky sú pre mnohých študentov ako nutné zlo a snažia sa chodiť len na cvičenia a semináre. Aj účasť na prednáške však…

Ako sa pustiť do písania záverečnej práce?

Samotná práca (alebo akákoľvek iná povinnosť, ktorú musíme vykonať) často nie je až taká náročná. Najväčším probl…