Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Semestrálna práca: Dôležitý text, ktorému venujte patričnú pozornosť

Semestrálna práca, v reči študentov semestrálka, je druh písomnej práce, ktorej napísanie absolvujú všetci. A keďže je to akási prvá vážnejšia previerka ich pisateľských zručností  aj vedomostí, neradno jej tvorbu podceniť. Aj preto vám radi poradíme.

Semestrálna práca – o čo v nej ide?

Semestrálna práca je podobný typ práce ako práca seminárna, líšia sa však rozsahom aj štruktúrou. Semestrálky sú totiž predpokladom k úspešnému zakončeniu daného predmetu, zatiaľ čo seminárne práce študenti píšu priebežne počas semestra.

Téma semestrálnej práce závisí od predmetu, v rámci ktorého sa píše. Jej primárnou úlohou, okrem udelenia zápočtu, je študentov naučiť pracovať so zdrojmi. Semestrálna práca je  teda predprípravou na tvorbu zložitejších záverečných prác.

Viac o semestrálnych prácach

Rozsah semestrálnej práce je zvyčajne v rozpätí od 10 do 20 normostrán a skladá sa z troch častí úvodnej časti, jadrazáveru.

Semestrálne práce majú rovnaký spôsob úpravy ako práce seminárne. Dôležité je, okrem držania sa témy, najmä správne citovaťodkazovať na použité zdroje. Riadkovanie textu je 1,5.

Štruktúra semestrálnej práce

- titulný list

obsah

úvod – obsahuje odôvodnenie výberu danej témy, jej vymedzenie, ako aj cieľ semestrálnej práce a štruktúru

jadro – práca je rozdelená na kapitoly a podkapitoly, pričom každá kapitola začína vždy na novej strane a jej názov je od názvu podkapitoly odlíšený iným typom písma

záver – zhrnutie výsledkov práce

zoznam použitej literatúry – v abecednom poradí 

prílohy – nepovinná časť

Týchto 5 výživových doplnkov vám pomôže dopísať záverečnú prácu

Napísanie záverečnej práce môže byť náročné a študenti často hľadajú rôzne metódy, ktoré by im s týmto procesom…

Prednášky nie sú holubník – čo od vás môže prednášajúci vyžadovať?

Prednášky sú pre mnohých študentov ako nutné zlo a snažia sa chodiť len na cvičenia a semináre. Aj účasť na prednáške však…

Ako sa pustiť do písania záverečnej práce?

Samotná práca (alebo akákoľvek iná povinnosť, ktorú musíme vykonať) často nie je až taká náročná. Najväčším probl…