Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - moderná a európska

Predstavíme vám ďalšiu slovenskú univerzitu, ktorá sa hrdí, a veríme, že právom, prívlastkami ako moderná či európska vysoká škola.

Čím všetkým sa môže Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pochváliť a čo možno považovať za jej slabšie stránky?

Trochu z histórie Univerzity Konštantína Filozofa

Predchodcom univerzity bol Pedagogický inštitút zriadený v Nitre v roku 1959. V roku 1964 bol však inštitút zrušený a namiesto neho bola zriadená Pedagogická fakulta. V roku 1992 bola zlúčením Pedagogickej fakulty a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre zriadená Nitrianska univerzita, ktorá bola však ešte v tom istom roku rozdelená na Vysokú školu poľnohospodársku a Vysokú školu pedagogickú. Súčasný názov nesie univerzita od roku 1996, keď bola Vysoká škola pedagogická v Nitre zákonom č. 324/1996 Z.z. premenovaná na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre.

Fakulty UKF

Súčasťou univerzity je päť fakúlt. Ich pracoviská ponúkajú široké spektrum bakalárskych, magisterských i doktorandských študijných programov v dennej aj externej forme štúdia.

Fakulta prírodných vied (FPV) poskytuje príležitosť študentom,  ktorí si chcú prehĺbiť vedomosti v matematike, fyzike, informatike, geografii, biológii, gemológii, ekológii či environmentalistike, majú záujem stať sa učiteľmi prírodovedných predmetov alebo vedeckými pracovníkmi v oblasti prírodných vied. Absolventi tejto fakulty sa vedia uplatniť aj ako odborníci vo všetkých základných oblastiach prírodných vied alebo ako učitelia akademických predmetov pre základné a stredné školy.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) sa zameriava na štúdium psychológie, sociológie, sociálnej práce, sociálnej a misijnej práce v rómskej komunite, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, zdravotnícke záchranárstvo a fyzioterapiu. Absolventi sociálnych vied a odborov nájdu uplatnenie v štátnej a verejnej správe, vo vede i výskume, v zdravotníctve aj v sieti sociálnych služieb.

Fakulta stredoeurópskych štúdií (FSŠ) sa zameriava na vzdelávanie národnostných menšín, na učiteľstvo pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, cestovný ruch, kultúrnu a sociálnu antropológiu, hungarológiu a prekladateľstvo. Je určená aj pre všetkých študentov, ktorých zaujíma problematika dejín a kultúry národov strednej Európy. Absolventi sa následne uplatnia v kultúrnych, spoločenských a sociálnych inštitúciách a tiež v štátnej a verejnej správe.

Filozofická fakulta (FF) sa orientuje na štúdium humanitných, spoločenských a filologických vied. Z jej radov tak vzídu odborníci na kultúru, médiá, umenie, históriu, verejnú správu ako aj kvalifikovaní tlmočníci a prekladatelia. Zabezpečuje tiež prípravu pedagógov pre II. stupeň základných škôl, ako aj pre stredné a vysoké školy.

Pedagogická fakulta (PF) a jej študijné programy sú orientované na učiteľstvo v rôznych kombináciách. Poskytuje aj štúdium v jednopredmetových študijných programoch. Absolventi daných študijných smerov nájdu uplatnenie nielen v školstve, ale aj v poradenstve a v iných oblastiach spoločenského života.

Štúdium na UKF

Snáď najväčšou devízou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je orientácia na vzdelávanie národnostných menšín na Slovensku. Pravdaže, nielen toto je to, čo z nej robí jednu z najrenomovanejších univerzít u nás. Býva označovaná ako európska a pokroková vysoká škola s kvalitnými profesormi a moderným spôsobom výučby. Aj preto sa sem každoročne hlási omnoho viac uchádzačov, ako je možné reálne prijať.

Kto si však verí, nech sa nebojí a podá si prihlášku na Univerzitu Konštantína Filozofa. Kvalitných študentov predsa ocení každá univerzita. Tak držíme prsty!

 

Podklady k bakalárskej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

 

Pozrite si aj iné z našich blogov.

Alebo Vás zaujíma Prečo som založil VSpráce.sk?

Galéria Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - moderná a európska

Všetko, čo je potrebné vedieť o bakalárskej práci

Čo to je bakalárska práca a aký má rozsah Bakalárska práca predstavuje písomnú prácu, ktorú študent vypracúva na z…

Čo sú to záverečné práce? Aké poznáme?

  Štúdium na vysokej škole je plné výziev. Tou najväčšou je príprava záverečnej práce, ktorú je potrebné obh…

Marginálie v akademických prácach

  Marginálie, odvodené od latinského slova 'margo', čo znamená okraj, sú v akademickom svete uznávaným nástrojom na pridá…