Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Zoznam bibliografie: Ako má vyzerať?

Ako asi viete, súčasťou záverečnej  práce býva tiež zoznam bibliografických údajov, teda literatúry a iných zdrojov použitých vo Vašej diplomovke či bakalárke.

Viete však aj to, ako ho správne spísať? Ak nie, radi Vám pomôžeme, aj cennými tipmi a radami…

Úvodný obsah

Abecedné poradie zdrojov

Tak na úvod, zoznam použitých zdrojov uvádzajte vždy v abecednom poradí. Začnite menom autora, nasleduje rok vzniku danej publikácie, názov publikácie, miesto vydania publikácie, vydavateľstvo, rok vydania, počet strán a ISBN.

Pravdaže, v dnešnej online dobe čoraz viac siahame aj po internetových zdrojoch, ktoré je však treba uviesť tiež so všetkými náležitosťami, rovnako, ako keď citujeme či parafrázujeme text z odborných časopisov.

Platí pravidlo, že aby bola bakalárska alebo diplomová práca relevantná, je dobré pri jej tvorbe čerpať z minimálne 30 a viac informačných zdrojov v danom odbore či v príbuzných vedných smeroch. Počet zdrojov však môže každá fakulta upraviť, preto je dobré overiť si potrebný počet zdrojov u Vášho školiteľa. Bolo  by vhodné, keby ste čerpali aj zo zahraničných zdrojov, čo určite pozitívne zapôsobí nie len na školiteľa, aj na ostatných členov komisie štátnych skúšok, ktorí budú danú prácu podrobne čítať.

Nezabudnite, že zoznam bibliografických odkazov musí korešpondovať so všetkými odkazmi zahrnutými v citáciách danej práce. Má obsahovať súhrn všetkých citovaných dokumentov. V prípade, že Vám v zozname bibliografických odkazov bude nejaký zo zdrojov chýbať, oponent si to určite všimne a zapíše to do hodnotenia Vašej práce.

 

Ako na zoznam bibliografických odkazov

Ako už bolo spomenuté, na konci každej záverečnej práce uvádzame zoznam použitých prameňov známy ako zoznam bibliografických odkazov či použitá literatúra. Píše sa na samostatnú stranu za záverom.

Pozor na to, aby ste jednotlivé zdroje nečíslovali!

Ako prvé je priezvisko autora veľkými písmenami. Nasleduje meno autora, ktoré je už malými písmenami a môže byť skrátené iba na začiatočné písmeno. Pokiaľ sú dvaja alebo traja autori, uvedú sa tak, že medzi nich sa vloží pomlčka.

Pokiaľ použijeme práce toho istého autora a vydal počas jedného roka viacero publikácií, odlišujeme ich pridávaním malých písmen, napr. 2010a, 2010b atď.

Názov práce je lepšie uvádzať šikmým písmom (kurzívou). V prípade, ak má názov podnázov, ten oddeľte dvojbodkou a okolo nej dajte medzery. Za názvom práce nasleduje bodka.

Medzi miestom vydania a názvom vydavateľstva je dvojbodka, okolo ktorej sú medzery. Za tým nasleduje čiarka, medzera a rok vydania.

Počet strán knihy sa uvádza číslom a namiesto „strán“ sa píše iba s, prípadne od slova pages, pokiaľ ide o anglický zdroj.

A na konci nezabudnite uviesť ISBN alebo ISSN číslo.

V prípade, že niektorý z povinných údajov nemáte k dispozícii, použite latinské skratky.

Malo by to vyzerať nasledovne:

PRIEZVISKO, Meno. Rok vydania. Názov : podnázov (nepovinný). Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán. ISBN.

Konkrétny príklad:

ŠMAJS, J. 1997. Ohrožená kultura : od evoluní ontologie k ekologické politice. Praha : Nakl. Hynek, 1997. 205 s. ISBN 80-7184- 754-4.

 

Bibliografický odkaz získaný z časopisu

Často sa stáva, že sa ako zdroj do práce používa článok z rôznych časopisov alebo príspevkov zo zborníka. V prípade ak uvádzame takýto zdroj, je potrebné uviesť aj konkrétne strany z ktorých čerpáte.

Uvádzame najprv údaje o článku či kapitole (ako autora, rok a názov) a za slovkom „In“ uvádzame náležitosti zdrojovej publikácie.

Príklad uvádzania bibliografického odkazu z časopisu:

STEINEROVÁ, Jana. 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In: Pedagogická revue. 2000, roč. 2, č. 3, s. 8 – 16. ISSN 1335-1982.

 

Internetové zdroje

Je fajn zapamätať si, že správne odkazovanie na internetové zdroje sa veľmi nelíši od toho tlačeného. V texte práce teda uvedieme priezvisko autora a rok vydania tak, ako pri tlačenom texte.

Rozhodne neuvádzajte ako zdroj „internet“ či „Google“, to je úplný nezmysel. Je to to isté, akoby ste uviedli ako zdroj “iba” bližšie nešpecifikovanú knihu.

Častou chybou je aj nesprávne uvedenie odkazu. Odvolať sa na konkrétne webové sídlo – spravidla názov domény, nie je dostačujúce. Je treba skopírovať vždy celú adresu článku, ktorú máme k dispozícii v prehliadači.

Príklad citovania internetového zdroja:

KIMLIČKA, Š. Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2. [cit. 2008-04-10]. Dostupné na internete: <http://www.staryweb.fphil.uniba.sk/~kkvi/citovanie-KKIV.pdf> Bratislava : Katedra knižničnej a informačnej vedy FiFUK, 2004. 36 s.

 

Veríme, že sme Vám so zápisom bibliografie pomohli. Ak by ale predsa len čosi, sme tu pre Vás.

Podklady k záverečnej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori pripravia podklady za skvelú cenu.

Už od 9€
Objednať

Čo je to normostrana a ako ju vypočítať?

Normostrana je štandardizovaná jednotka merania dĺžky textu, ktorá sa často používa v akademickom a profesionálnom písaní. Táto jednotka pom…

Efektívne učenie na skúšky - ako sa naučiť veľa za krátky čas

  Učenie na vysokej škole môže byť časovo aj tematicky náročné, ale sú existujú metódy, ako sa naučiť veľa za krátky čas. V tomto čl…

Prokrastinácia vysokoškolských študentov. Príčiny, následky a ako s ňou bojovať

Prokrastinácia - odkladať úlohy na neskôr. Pre mnohých študentov vysokých škôl je to nepriateľ, ktorý ich sprevádza po celú…