Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

3 tipy od vysokoškolákov, ako si vybrať vysokú školu

Čaká vás výber vysokej školy a neviete, od čoho sa odraziť? Spýtali sme sa vysokoškolákov, čo by poradili maturantom pri výbere univerzity. Ké tri body ich presvedčili o správnom, ale i nesprávnom výbere školy?

Úvodný obsah

V súčasnosti s výberom univerzity (vysokej školy), úzko súvisí spokojnosť samotných vysokoškolských študentov. Spokojnosť, sa tak riadi k postoju študenta k univerzite alebo je to emotívna reakcia na rozdiel medzi tým, čo samotný študent očakáva a čo dostáva, čo sa týka plnenia niektorých túžieb a cieľov. Môžeme predpokladať, že nespokojní študenti na vysokú školu ani nenastúpia, prípadne z nej po určitom čase odídu. Preto je samotná spokojnosť v tomto smere veľmi dôležitá. Spokojní študenti = lojálni študenti. Osobná pohoda má tak najvyššiu mieru asociácie s lojálnosťou študentov, čo v konečnom dôsledku predstavuje celkový efekt niekoľkokrát vyšší ako samotný efekt obrazu vysokej školy.

 

Celková spokojnosť, je tvorená dvoma základnými časťami:

Poznávacia časť: Ide o hodnotenie svojho života. Vytvára celkovú životnú spokojnosť, osobnú pohodu v najdôležitejších oblastiach života.

Emočná časť: Ide o súhrn emócií, afektov a rozpoložení. Veľmi priamo s ňou súvisia dlhotrvajúce pozitívne a negatívne citové okolnosti a šťastie.

Keďže študenti hodnotia kvalitu služieb univerzít, zvyčajne  porovnávajú výkon, ktorý práve zažívajú s výkonom, ktorý očakávali, prípadne očakávajú od vysokej školy.

Každý študent má od univerzity určité očakávania. Tieto očakávania sú spravidla výsledkom obrazu verejnosti a prísľubov samotnej univerzity. Ak má univerzita vyššie očakávania a predpoklady na študentov, musí zvýšiť taktiež svoju kvalitu, ktorá je nízka, a zároveň zvýšiť toleranciu (znášanlivosť) medzi študentmi.

 

Mala by univerzita v súčasnosti brať do úvahy spokojnosť študentov?

Spokojnosť, je neustále ovplyvňovaná celkovými skúsenosťami študentov. Univerzita by vždy mala brať do úvahy spokojnosť, kvôli narastajúcej konkurencii medzi vysokými školami, duchu internacionalizácie, vyššími predpokladmi študenta, že pôjde na lepšiu a prestížnejšiu vysokú školu ako menej prestížnu.

Každý študent by si mal hneď na začiatku, ešte pred samotným výberom vysokej školy položiť niekoľko základných otázok a to: 

  • Čo by som vo svojom živote chcel robiť? V čom vynikám? V čom som lepší ako ostatní?
  • Aké mám schopnosti? Som kreatívny jedinec alebo nie?
  • Čo má v skutočnosti baví a napĺňa?
  • Bude má táto vysoká škola napĺňať? Budem spokojný s touto vysokou školou?
  • Chcem len študovať alebo aj pracovať? Je vhodnejšia pre mňa denná forma štúdia alebo skôr externá forma?

 

Na základe týchto vyššie spomenutých otázok, by mala univerzita brať vždy do úvahy spokojnosť študentov. Je to dôležité, kvôli intenzívnej konkurencii medzi univerzitami, vyššími očakávaniami študentov zo strany univerzít a pod.

Odbor

To, že ti na škole išla matematika a fyzika, neznamená, že ti pôjde aj na vysokej škole. Matfyzácke fakulty vyžadujú od študentov viac, než len trojčlenku a základy derivácie. Rovnako vás dobré známky z telesnej nepošlú rovno na FTVŠ a jednotka z biológie z vás nespraví adepta na medicínu.

Vybraný odbor vás musí v prvom rade baviť, Keď vás niečo baví, ľahšie sa to učí, robenie seminárok je radosť a jednoducho sa uplatníte po skončení štúdia. Samozrejme, treba v tom nájsť tú zdravú rovnováhu. Každého by zrejme bavilo stať sa lekárom alebo jadrovým fyzikom, málokto však na to má potrebnú mentálnu výbavu. Tu je dôležité sústrediť sa na výber správneho odboru. Vami vybraný odbor, Vás musí v prvom rade baviť. Keď Vás niečo baví, ľahšie sa to učí, zároveň Vás to aj napĺňa a uistí Vás to v tom, že ste na správnom mieste. Samozrejme, treba v tom nájsť tú zdravú rovnováhu, nakoľko v súčasnosti zohráva dôležitú úlohu aj samotné uplatnenie študentov na trhu práce. Preto je v tomto smere potrebné sa správne rozhodnúť. Na Slovensku sa nachádza množstvo vysokých škôl, ktoré ponúkajú rozmanité odbory, je ale potrebné sa veľmi dobre rozhodnúť, pretože absolventi napr. študijných odborov ako sociálna práca, právo, manažment, verejná správa, si veľmi ťažko hľadajú uplatnenie na trhu. Často sa tak stretávame s uchádzačmi bez možnosti reálneho uplatnenia v praxi.

 

Dochádzka  

Možno sa vám zdá, že ak je človek skutočne odhodlaný študovať šiel by aj na koniec sveta. Pre mladého človeka po maturite však môže byť mentálne náročné každý deň niekam dochádzať, alebo naopak, odísť niekam na celý semester a vidieť rodinu len cez sviatky.

Žijeme v dobe, kedy sú vysoké školy (aj dobré) takmer všade a nie je problém sa tam dostať v časovom horizonte 2-3 hodín. To je tá ideálna vzdialenosť, kedy týždeň trávite na intráku a cez víkend si odpočiniete s rodinou a priateľmi z rodného mesta.

 

Konkurencia

Ešte stále chceš mať vyštudované právo, aj keď právnické fakulty na Slovensku chŕlia stovky vyštudovaných "právnikov" ročne? Prihlásiš sa na všeobecnú biológiu, aj keď aula je stavaná pre 200 ľudí a vás je v ročníku 600? Pri výbere odboru sa zameraj aj na to, aký je oň záujem. V podstate platí, že čím menej ľudí, tým kvalitnejšia výuka a menšia konkurencia na pracovnom trhu.

 

Kvalita

Kvalita služieb ovplyvňuje spokojnosť študentov. Študenti si v dnešnej dobe, veľmi potrpia na kvalite ponúkaných služieb zo strany univerzity.  Väčšinou od vysokej školy očakávajú, že bude ponúkať kvalitné vzdelávacie prostredie s moderným zariadením učební, zároveň od univerzity očakávajú, že poskytne študentom dostatočné odborné znalosti na základe kvalifikovaných učiteľov.

 

Prestíž vysokej školy

Je potrebné sa zamyslieť nad tým, čo je vašou prioritou, do akej miery je napr. pre vás významná „prestíž“ a „značka“ vysokej školy. Vo finálnom dôsledku, je pri výbere zamestnania, a tiež pri samotnom zamestnaní dôležitá značka a prestíž školy, ktoré tak môžu študentovi napomôcť, po skončení vysokej školy, zamestnať sa. Ak študent vyštuduje vysokú školu so zlým renomé, môže byť aj akokoľvek šikovný a zručný, ale u zamestnávateľa, bude hneď vyradený. Zapamätajte si, že ani v rámci samotnej univerzity, prípadne fakulty nie sú všetky študijné programy rovnako uplatniteľné a kvalitné. Preto v tomto smere, je dôležité získať okrem všeobecných informácií o fakulte, či vysokej škole, aj informácie týkajúce sa študijného programu.

 

Vzdialenosť univerzity

V prvom rade si každý študent musí ujasniť svoje priority, odhodlanie a samostatnosť. Po ujasnení, následne zistí, či je vôbec ochotný dochádzať každý deň napr. stovky kilometrov do školy alebo je skôr ten typ, ktorý bude bývať na internáte, byte s inými cudzími osobami. Prípadne si študent, môže vybrať takú vysokú školu, ktorá je v príjemnej a neďalekej vzdialenosti. Každá z týchto ponúkaných možností má svoje pre i proti. V konečnom dôsledku, záleží  na samotnom študentovi ako sa rozhodne.

 

Stáže a prax

Významným plusom pri výbere vysokej školy, je u študenta ponúkaná možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže. Študenti si v dnešnej dobe potrpia na tom, aby univerzita ponúkala možnosť ísť študovať do zahraničia a zúčastniť sa tak rôznych zahraničných programov.

 

Osobná skúsenosť študentov a hodnotenie

Ešte pred nástupom na vysokú školu, dôležitú úlohu zohráva návšteva študenta na DOD samotnej univerzity. Študent si tak prezrie školu (prejde si priestory a vybavenie vysokej školy). Na druhej strane je značná časť študentov, ktorých ovplyvňuje samotný názor iných študentov, ktorí študovali na danej vysokej škole. Preto je dôležité, aby škola neustále rástla, napredovala, zároveň, aby uspokojovala potreby študentov. Spokojní študenti, sú zároveň lojálni študenti, ktorí buď pokračujú na škole, aj v ďalších stupňov štúdia alebo po skončení štúdia, šíria dobre meno univerzity, čím zabezpečia záujem iných študentov o vysokú školu.

 

Podklady k záverečnej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

Galéria 3 tipy od vysokoškolákov, ako si vybrať vysokú školu

Ako by mal vyzerať životopis na vysokú školu

Pri uchádzaní sa o štúdium na vysokej škole je jedným z možných potrebných dokumentov váš životopis (CV). Či už sa hlá…

Čo znamená titul CSc.? Ako osloviť človeka s CSc.?

  Titul CSc. (Candidatus Scientiarum) je vedecký titul, ktorý sa udeľoval v bývalých socialistických krajinách, vrátane Československa, počas 20…

Čo je to normostrana a ako ju vypočítať?

Normostrana je štandardizovaná jednotka merania dĺžky textu, ktorá sa často používa v akademickom a profesionálnom písaní. Táto jednotka pom…