Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Ako na anotáciu bakalárskej práce?

Tvorba záverečnej práce si vyžaduje veľa času, pevné nervy a dostatok informácií. Viete, čo všetko má bakalárka obsahovať, ak má byť napísaná v súlade so stanovami príslušnej univerzity? V prípade, že si nie ste celkom istí, nič to, my Vám ochotne poradíme.

Čo je to anotácia? Z čoho sa skladá? A v čom sa líši anotácia bakalárskej práce od tej v diplomovke? Viete, neviete? Čítajte...  

Úvodný obsah

Anotácia bakalárskej práce

Anotácia je stručná charakteristika každej bakalárskej práce a jej výsledkov. Čo sa rozsahu týka, anotácia by mala byť napísaná na približne jednu normostranu. Obsahom anotácie je názov vysokej školy, názov fakulty, študijný odbor, meno študenta – autora práce, názov danej práce, meno školiteľa bakalárskej práce, mesiac a rok odovzdania práce.

Anotácia je inak povedané redukovaný text, ktorý charakterizuje obsah daného dokumentu. Môže mať vysvetľujúcu alebo odporúčací charakter a obsahovať rôzne informácie prevzaté z iných dokumentov. V prípade záverečných prác ide teda v prípade anotácie o krátku charakteristiku či stručné zhrnutie toho, čomu ste sa vo svojej záverečnej práci venovali. Môže obsahovať tiež obsah a spôsob spracovania, výsledky práce.

Nachádza sa v úvodnej časti za zadaním práce. Obsahuje teda názov fakulty, študijný program, meno autora, vedúceho a konzultanta záverečnej práce.

Abstrakt bakalárskej práce?

Po týchto úvodných informáciách sa uvádza vlastný text, v ktorom zhrniete základné ciele a výsledky bakalárskej práce. Dbajte na to, aby ste anotáciu odlíšili od abstraktu – ďalšej časti záverečnej práce. Anotácia je, na rozdiel od abstraktu, subjektívnejšia. Spája ich však zhruba rovnaký rozsah aj to, že sú písané v dvoch jazykoch – v materinskom jazyku a jednom cudzom jazyku.

Na čo dbať pri anotácii bakalárky?

Anotácia je rozsahom síce kratšia, napriek tomu je dôležitou súčasťou každej záverečnej práce. Väčšina školiteľov i oponentov si totiž ako prvú vo vašej bakalárke prečíta práve anotáciu, prípadne abstrakt, úvod a záver. Podľa toho si vytvárajú aj názory na vašu prácu, preto písaniu týchto častí venujte obzvlášť veľkú pozornosť. Je veľmi dôležité dbať na dôsledné vypracovanie anotácie. Stačí niekoľko pútavých viet, pomocou ktorých svoju prácu aj výskum výstižne zhrniete a opíšete.

Špecifiká anotácie v bakalárke a diplomovke

Anotácia je zhrnutím toho, čomu sme sa v záverečnej práci venovali. Ide o krátku charakteristiku záverečnej práce, jej obsahu a spôsobu spracovania, zároveň v nej uvádzame výsledky danej záverečnej práce. Ako už bolo spomenuté, anotácia má iba niekoľko riadkov, ale za to veľmi výstižných. Jej presný rozsah si však určujú vysoké školy osobitne. Niektoré školy v prípade bakalárskych prác určujú jej rozsah na 3-4 riadky, pričom v diplomových prácach je to 4-5 riadkov. Iné univerzity zasa vyžadujú rozsah anotácie až na jednu stranu, bez ohľadu na to, či ide o bakalársku alebo diplomovú prácu a požadujú ju napísať aj v anglickom jazyku.

Základný rozdiel medzi anotáciou a abstraktom

Anotácia prináša krátke hodnotenie diela s informáciou, pre koho je určené a následne aké ciele sleduje. Veľakrát obsahuje kritické hodnotenie, analytickú charakteristiku, ale aj špeciálny pohľad na publikáciu.

Anotácia sa, ako v bakalárke, tak i v ostatných záverečných prácach píše vždy za zadaním práce, ale úprava úvodných strán môže byť na každej vysokej škole trochu iná.

Formátovanie hlavičky

Autor (titul, meno, priezvisko, Times New Roman, veľkosť 12, , veľkosť 12. kurzíva, tučné, veľké písmená)

Ročník (bakalárske štúdium) (ročník rímskymi číslicami, alternatívy inžinierske štúdium, doktorandské štúdium, Times New Roman, veľkosť 12, , kurzíva, tučné, malé písmená)

Katedra (celý názov katedry, Times New Roman, veľkosť 12, , kurzíva, tučné, malé písmená)

Vedúci práce (všetky tituly, meno, priezvisko, Times New Roman, veľkosť 12, , kurzíva, tučné, malé písmená)

Názov práce (Times New Roman, veľkosť 12, , kurzíva, tučné, veľké písmená)

Veríme, že sme všetkých uviedli do obrazu a anotácia v záverečnej práci už pre Vás nebude problémom.

Vzor anotácie

 

Podklady k bakalárskej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

Ako by mal vyzerať životopis na vysokú školu

Pri uchádzaní sa o štúdium na vysokej škole je jedným z možných potrebných dokumentov váš životopis (CV). Či už sa hlá…

Čo znamená titul CSc.? Ako osloviť človeka s CSc.?

  Titul CSc. (Candidatus Scientiarum) je vedecký titul, ktorý sa udeľoval v bývalých socialistických krajinách, vrátane Československa, počas 20…

Čo je to normostrana a ako ju vypočítať?

Normostrana je štandardizovaná jednotka merania dĺžky textu, ktorá sa často používa v akademickom a profesionálnom písaní. Táto jednotka pom…