Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Ako vyzerá postup pri obhajovaní záverečnej práce?

Chystáte sa na svoju prvú obhajobu a neviete, čo od toho čakať? Ak ste dostatočne pripravení, nemáte sa čoho báť. Pozrime sa spoločne na to, čo všetko so sebou ťahá obhajoba záverečnej práce a čo od nej môžete čakať.

 

 

Úvodný obsah

Prvým krokom pred samotnou obhajobou záverečnej práce, je sústrediť sa na konkrétne veci nadväzujúce na obhajobu, aby Vás nakoniec neprekvapili nepríjemnosti.

Rady od nás sú:

1. Vopred sa uistite, že Vaša záverečná práca bola odoslaná do Centrálneho registra záverečných prác, zistite to, prostredníctvom systému AiS2 alebo MAIS, záleží na akej vysokej škole študujete, podľa toho študenti využívajú buď program MAIS alebo AiS2. Po samotnom skontrolovaní, či práca bola nahraná a odoslaná do registra, je potrebné si stiahnuť, prejsť a oboznámiť sa s výsledkom kontroly originality a to, či Vaša práca nie je plagiát.

2. Pozrite sa v systéme, či školiteľ a oponent nahrali posudky a následne je potrebné, aby sa študent oboznámil s pripomienkami v posudkoch. Po prejdení posudkov, si študent premyslí odpovede na dané otázky. Odpovede si študent, môže napísať do prezentácie, aj na papier, aby si ich následne mohol vziať so sebou na obhajobu.

3. Príprava samotnej prezentácie záverečnej práce. Pri prezentácií, je dôležité, aby bol vybraný správny typ a farba písma, správna farba pozadia a málo textu. Teóriu radšej vynechajte a zamerajte sa skôr na výsledky svojej záverečnej práce.

4. Vopred si zistíte, na akom počítači budete prezentovať svoju záverečnú prácu, aby ste predišli tomu, že prídete na obhajobu svoje práce a zrazu na počítači, bude nainštalovaný iný program, ktorý Vám nespustí Vašu prezentáciu alebo Vám ju spustí v obmedzenom režime a následne Vám nepôjdu efekty, ktoré ste si do prezentácie dali, prípadne Vám to rozhádže celý text a celú prezentáciu, následne Vaša práca vyjde na vnivoč.

 

Obhajoba záverečnej práce má svoje pravidlá a to:

 

  • Každý študent, musí prísť formálne (sviatočne) oblečený. Každá obhajoba práce má postup činnosti ako bude celá obhajoba prebiehať. Nižšie Vám tento postup popíšeme:
  • Celková obhajoba + rozprava vytiahnutej otázky, trvá celkovo okolo 30 - 40 minút.
  • Najprv predseda komisie predstaví študenta, následne študent získa priestor odprezentovať svoju prezentáciu v rozsahu cca 5 - 7 minút.
  • Po odprezentovaní záverečnej práce, komisia číta posudky od školiteľa a oponenta, následne študent, dostane priestor pre odpovede k pripomienkam a otázkam z posudkov.
  • Po zodpovedaní odpovedí na otázky z posudkov, prechádza sa k odbornej rozprave, kedy študent odpovedá na otázky, ktoré si vytiahol, a zároveň odpovedá aj na otázky z komisie.
  • Komisia berie do úvahy okrem odpovede študenta na otázky, aj samotnú prezentáciu a vystupovanie študenta + jeho študijné výsledky počas štúdia na škole.

 

Deň obhajoby

Nižšie sa už budeme venovať celkovému dňu, kedy sa má uskutočniť obhajoba záverečnej práce + štátnice.

Skorý príchod

Na niektorých fakultách je zaužívaný príchod už o siedmej alebo ôsmej ráno. Študenti, ktorí zabezpečujú občerstvenie pre komisiu, prichádzajú zväčša skôr, aby pripravili miestnosť a občerstvenie, ktoré si objednali z cateringu. Následne študenti nachystajú pohostenie pre učiteľov. Pohostenie pozostáva z chlebíčkov, chipsov, ovocia, zeleniny, sladkosti, pitný režim (káva, čaj, minerálka, voda s citrónom). Na celkové občerstvenie pre učiteľov, sa skladajú študenti, taktiež, je potrebné zabezpečiť kvety pre komisiu. Ostatní študenti, sa vo väčšine prípadov, hneď zavčas rána zoradia pred aulou, kde čakajú na predsedov komisie, potom už prichádza neobľúbené losovanie o to, ktorú komisiu si študenti vylosujú.

Losovanie komisii

Pár dní pred samotnými štátnicami, škola zverejní na svojej webovej stránke zoznam študentov a zoznam komisii. Každá komisia, má svojho predsedu, ktorý je považovaný za najhlavnejšiu osobu pri skúšaní a hodnotení študenta. Je zvykom rozdeliť študentov, aj komisie na viac dní, napr. 3 dní po 6 skupín študentov, aj komisii. Jedna komisia stihne za jeden deň zodpovedne vyskúšať a zároveň vypočuť si obhajobu maximálne 10 študentov. Obhajoba záverečnej práce môže pri dobrej práci trvať okolo 10 minút, čo sa týka prezentácie, odporúča sa skôr (5-7 minút), následne cca 10 prebieha diskusia o prezentácií a zodpovedanie otázok, potom už prichádza zodpovedanie a diskusia ohľadom štátnicových otázok. Celková odpoveď jedného študenta, trvá cca 30 až 40 minút, v ojedinelých prípadoch aj dlhšie. Čo sa týka celkového spôsobu losovania komisii, je len na fakulte, akú metódu losovania komisia vyberie. Obľúbené v tomto prípade je, ťahanie farebných cukríkov z klobúka, ale aj vyberanie lístočkov zo stola. Z každej skupiny, si študenti vyberú jedného spolužiaka, ktorý pôjde a vyberie komisiu, prislúchajúcu celej skupine, následne sa študenti presunú do miestnosti, kde sa začne so skúšaním.

Obhajoba

Ako sme už vyššie uviedli, po zlosovaní sa študenti presunú do miestnosti, kde sa nachádza komisia. Predseda komisie oficiálne otvorí štátnice a následne všetci študenti, vyjdú von a postupne po jednom každý študent vchádza dnu do miestnosti a začne s prezentovaním záverečnej práce a následne odpoveďou na otázky. Stále sa vo vnútri nachádzajú minimálne dvaja študenti jeden odpovedá a druhý sa pripravuje na odpoveď. Postupne každý študent pred komisiou ukáže svoju prácu, povie k nej čo má na srdci a následne sa pokúsi obhájiť prípadne chyby a odpoveď na všetky otázky, ktoré mu komisia predloží. Okolo 12:00 hod., prichádza pauza na obed a štátnice sa na pol hodinu prerušia.

Štátnica

Po odprezentovaní záverečnej práce a zodpovedaní otázok od školiteľa, oponenta a komisie, nasleduje ďalšia časť a tou je samotná štátnica. Študent si vyberie napr. 3 papieriky, kde sa nachádzajú otázky z 3 okruhov, ktoré sa mal naučiť. Po vybratí papierikov, si študent prečíta otázky z jednotlivých okruhov, na ktoré sa môže potom niekoľko minúť pripraviť. Vyhrabať z hlavy zabudnuté veci a poznačiť si ich na papier. Následne ku každému okruhu musí študent niečo povedať. Jednej otázke sa priemerne venuje cca 10 – 15 minút. Komisia mu kedykoľvek, môže položiť otázky týkajúce sa okruhu, ktorý si študent vybral. Po odpovedi a zodpovedaní všetkých otázok od komisie, študent, ktorý odpovedal odchádza von a prichádza druhý študent, ktorý bude prezentovať svoju prezentáciu a následne odpovedať.

Vyhodnotenie

Po skončení štátnic, t. z. po odpovedi posledného študenta, nasleduje vyhodnotenie. Všetci študenti čakajú von, zatiaľ čo komisia sa radí ohľadom vyhodnotenia a známok. Potom si komisia zavolá všetkých študentov dnu do miestnosti, kde spoločne povie výsledok štátnic. Vyhodnotenie tak prebieha spoločne, kde vyučujúci so súhlasom študentov, čítajú nahlas mená a známky všetkých študentov. Po zdarnom konci nasleduje už len radosť študentov, ktorú môžu zdieľať so všetkými naokolo.

 

 

Záverečná práca u nás

Nechajte si pripraviť podklady pre vašu záverečnú prácu. Bez starostí a zbytočného stresu.

Už od 9€
Objednať

Galéria Ako vyzerá postup pri obhajovaní záverečnej práce?

Ako by mal vyzerať životopis na vysokú školu

Pri uchádzaní sa o štúdium na vysokej škole je jedným z možných potrebných dokumentov váš životopis (CV). Či už sa hlá…

Čo znamená titul CSc.? Ako osloviť človeka s CSc.?

  Titul CSc. (Candidatus Scientiarum) je vedecký titul, ktorý sa udeľoval v bývalých socialistických krajinách, vrátane Československa, počas 20…

Čo je to normostrana a ako ju vypočítať?

Normostrana je štandardizovaná jednotka merania dĺžky textu, ktorá sa často používa v akademickom a profesionálnom písaní. Táto jednotka pom…