Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Čo sú to záverečné práce? Aké poznáme?

  Štúdium na vysokej škole je plné výziev. Tou najväčšou je príprava záverečnej práce, ktorú je potrebné obhájiť, aby človek získal titul, ktorý mu už nikto nevezme. V tomto blogu sa budeme venovať téme "Záverečné práce" a pohľadáme odpovede na otázky, čo to vlastne sú a aké druhy záverečných prác m…

druhy zaverecnych prac

 

Štúdium na vysokej škole je plné výziev. Tou najväčšou je príprava záverečnej práce, ktorú je potrebné obhájiť, aby človek získal titul, ktorý mu už nikto nevezme. V tomto blogu sa budeme venovať téme "Záverečné práce" a pohľadáme odpovede na otázky, čo to vlastne sú a aké druhy záverečných prác môžeme stretnúť.

Čo je to záverečná práca?

Záverečná práca, je dôležitým dokumentom, ktorým študent dokazuje svoje schopnosti a znalosti v danej oblasti vysokoškolského štúdia. Ide o podrobnú písomnú prácu, ktorá môže mať rôznu formu a rozsah, v závislosti od typu štúdia a univerzity.

Na vypracovanie záverečnej práce je ale potrebný výskum, analýza, argumentácia ale aj samotné napísanie a neskôr obhajoba.
 

Druhy záverečných prác

Existuje niekoľko rôznych druhov záverečných prác, ktoré sa líšia podľa ich charakteru a cieľa. Tu sú niektoré z najčastejších typov.

Bakalárska práca

Bakalárska práca je záverečnou prácou pre študentov na I. stupni ( nazývaný tiež bakalársky stupeň ). Táto práca často predstavuje výskum v oblasti štúdia a môže obsahovať literárnu rešerš, analýzu dát, experimenty alebo iné formy výskumu. Cieľom bakalárskej práce je demonštrovať schopnosti študenta v oblasti jeho štúdia a schopnosť pracovať samostatne. Jej rozsah je spravidla od 25-50 normostrán ( v závislosti od školy ). Výber témy je veľmi dôležitý, pretože na túto prácu môžete nadviazať aj vo svojej diplomovej práci.

Diplomová práca

Diplomová práca je určená pre študentov na magisterskom stupni. Je to náročnejšia verzia záverečnej práce, ktorá obvykle vyžaduje hlbší výskum a analýzu. Tomu zodpovedá aj rozsah práce, ktorá by mala mať 50-80 strán. Viac info o rozsahu sa môžete dočítať aj v našom článku.

Za napísanú a obhájenú diplomovú prácu získavate titul Mgr., Ing., MUDr..

Rigorózna práca
Rigorózna práca je vedecko-kvalifikačnou prácou, ktorá je spracovaná a predkladaná na obhajobu s cieľom nadobudnutia vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa. Možno poznáte skôr pojem „malý doktorát“, ktorý je spájaný práve s vypracovaním a obhájením rigoróznej práce. O tom, kto a kedy píše rigoróznu prácu sa môžete viac dozvedieť z nášho článku.

Dizertačná práca

Dizertačná práca je najvyšším stupňom záverečnej práce a je určená pre doktorandských študentov. Táto práca predstavuje originálny výskum a prínos k vedeckému poznaniu v danej oblasti. Dizertačná práca vyžaduje viacero rokov intenzívnej práce a je podrobnejšia a komplexnejšia ako bakalárska alebo diplomová práca.

Ak potrebujete pripraviť podklady k jednotlivým prácam, obráťte sa na nás. Zaručujeme maximálnu diskrétnosť a profesionálne spracovanie. Vypíšte nezáväzný formulár a vyhnite sa stresu z písania záverečnej práce.

Podklady k diplomovke

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať