text

Cenník

Cenník služieb Nižšie uvedené ceny sú orientačné. Každá cenová ponuka je individuálna a zahŕňa náročnosť zadania a čas na prípravu podkladov. Čím menej času má autor na prípravu podkladov, tým viac sa môže líšiť cena za stranu. Každý autor má však iné časové možnosti, preto je výhodou, že si môžete spomedzi autorov…

Objednávka

Objednávka Tento objednávkový formulár predstavuje iba nezáväzné objednanie vyhotovenia diela.  Objednávka sa stáva pre Vás záväznou až keď sa rozhodnete ju zaplatiť (časť z nej). Otvorte si objednávkový formulár TU 

Spolupráca

  Spolupráca Ak ste odborník vo svojom obore, máte záujem slušne si zarobiť a spĺňate nižšie uvedené požiadavky, kontaktujte nás. V prípade splnenia našich požiadaviek Vás radi zapojíme do tímu vsprace.sk Naše požiadavky: 1. vynikajúca orientácia v konkrétnom odbore 2. profesionálny prístup 3. 100 % dodržiavanie termínov 4. zodpovednosť 5.…

Všeobecné obchodné podmienky

  Všeobecné obchodné podmienky   Článok I.  Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky sú tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba “VOP”), ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo (ako je definovaná nižšie). Klient (ako je definovaný nižšie) je viazaný takými VOP, ktoré boli…

Postup

Postup Pôvodne sme pracovali na báze záloha a doplatenie. Vznikali nám však mnohé pohľadávky pre nedisciplinovanosť niektorých klientov, a preto sme sa rozhodli pre splátkový systém. U nás neplatíte celú sumu dopredu, ale po častiach. Dostávate od nás časti práce, ktoré môžete pripomienkovať už v priebehu objednávky. Ak by sme nemali tento syst…

Časté otázky

  Časté otázky   Bude moja objednávka absolútne diskrétna a prečo musím platiť dopredu? Áno bude. Nikto, vrátane nás, nepozná Vašu identitu. Objednávku si môžete vyplniť bez toho, aby ste uviedli Vaše meno alebo Vašu školu. Pôvodne sme pracovali na báze záloha a doplatenie, vznikali nám však mnohé pohľadávky pre…

O nás

  O nás Problematika vysokých škôl je v súčasnosti neduhom celej spoločnosti. Predovšetkým humanitné vysoké školy vrátane práva, či filozofických a sociálnych smerov a vysoké školy s ekonomickým zameraním nie sú schopné vytvoriť podmienky na individuálny prístup k študentovi a často krát nie s…

Partneri

Naši partneri Korektury, překlady - Korektury češtiny a překlady angličtiny. Korektury písemností - Svěřte Své Spisy Specialistovi. Úradné preklady - Preklady z/do slovenského, anglického, českého, maďarského, nemeckého a talianskeho jazyka. Preklady angličtina - Preklady angličtina, úradné preklady, súdne preklady