Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Čo znamená titul CSc.? Ako osloviť človeka s CSc.?

Čo znamená titul CSc.

 

Titul CSc. (Candidatus Scientiarum) je vedecký titul, ktorý sa udeľoval v bývalých socialistických krajinách, vrátane Československa, počas 20. storočia. Tento titul sa udeľoval na základe obhajoby dizertačnej práce a úspešného zloženia rigoróznej skúšky.

Po 2. svetovej vojne, keď sa v socialistických krajinách vytvoril centralizovaný systém vzdelávania a vedeckého výskumu, bolo potrebné zaviesť jednotné kritériá pre udeľovanie vedeckých titulov. Titul CSc. bol vytvorený ako ekvivalent západných titulov PhD. alebo Dr..

V Československu sa titul CSc. udeľoval od roku 1953 až do roku 1998, kedy ho nahradil titul PhD. v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Význam titulu CSc.

Titul CSc. označuje kandidáta vied, čo znamená, že držiteľ tohto titulu splnil všetky požiadavky na vedeckú prácu a získal uznanie svojej odbornosti v danej vedeckej oblasti. Získanie titulu CSc. zahŕňalo:

 1. Obhajoba dizertačnej práce: Kandidát musel napísať a úspešne obhájiť rozsiahlu vedeckú prácu, ktorá prispievala k rozvoju danej oblasti.
 2. Rigorózna skúška: Okrem dizertačnej práce musel kandidát úspešne absolvovať skúšku z hlavných predmetov svojej odbornosti.

Titul CSc. bol veľmi uznávaný a poskytoval jeho držiteľom vysoký spoločenský status, často otváral dvere k akademickým a vedeckým pozíciám, ako aj k vyššiemu platu.

Slávni nositelia titulu CSc.

Medzi významných nositeľov titulu CSc. patrí mnoho vynikajúcich vedcov a odborníkov z rôznych oblastí. Napríklad:

 • Václav Havel
  Bývalý prezident Československa a neskôr Českej republiky, ktorý získal titul CSc. v oblasti dramatickej tvorby.
 • Vladimír Remek
  Prvý československý kozmonaut a neskôr politik, ktorý mal titul CSc. v oblasti letectva a kozmických technológií.
 • Jiří Grygar
  Známy český astronóm a popularizátor vedy, ktorý získal titul CSc. za svoje príspevky v oblasti astronómie.

Kde sa píše titul CSc.?

Titul CSc. sa píše za menom a je oddelený čiarkou. Príklad správneho zápisu je:

Ing. Ján Novák, CSc.

Ak má osoba viac titulov, tituly sa zvyčajne uvádzajú v poradí získania alebo podľa dôležitosti, pričom CSc. sa uvádza za menom a za ďalšími titulmi.

Ako sa oslovuje človek s takýmto titulom?

Osoba s titulom CSc. sa oslovuje formálne v závislosti od jej ďalších titulov a spoločenskej pozície. Napríklad:

 • Ak má osoba titul inžiniera, môže sa oslovovať: "Pán inžinier Novák" alebo "Pani inžinierka Nováková".
 • Ak má osoba akademický titul, môže sa oslovovať: "Pán doktor Novák" alebo "Pani doktorka Nováková".

V bežnej komunikácii je zvykom používať najvyšší alebo najuznávanejší titul.

Pri písaní záverečných prác, či už ide o bakalárske alebo diplomové práce, je dôležité, okrem vysokej odbornosti, zvládnuť aj formálne náležitosti, vrátane správneho zápisu titulov.

Ak hľadáte pomoc s napísaním podkladov ku svojej záverečnej bakalárskej, či diplomovej práci, neváhajte sa na nás obrátiť. Vďaka dlhoročným skúsenostiam, maximálnej diskrétnosti a profesionálnemu prístupu dostanete špičkové podklady, aby ste mohli svoj vysokoškolskú púť ukončiť titulom.

Podklady k bakalárskej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

Ako by mal vyzerať životopis na vysokú školu

Pri uchádzaní sa o štúdium na vysokej škole je jedným z možných potrebných dokumentov váš životopis (CV). Či už sa hlá…

Čo znamená titul CSc.? Ako osloviť človeka s CSc.?

  Titul CSc. (Candidatus Scientiarum) je vedecký titul, ktorý sa udeľoval v bývalých socialistických krajinách, vrátane Československa, počas 20…

Čo je to normostrana a ako ju vypočítať?

Normostrana je štandardizovaná jednotka merania dĺžky textu, ktorá sa často používa v akademickom a profesionálnom písaní. Táto jednotka pom…