Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Kvalitatívny výskum v záverečnej práci

Kvalitatívny výskum v záverečnej práci

Jedným z najdôležitejších prvkov záverečnej práce je výskum, ktorý je poháňaný nielen kvantitatívnymi dátami, ale aj hlbšími kvalitatívnymi analýzami. V tomto blogu sa pozrieme na význam kvalitatívneho výskumu v rámci záverečných prác, zameriame sa na rozdiely medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom a preskúmame, kedy je vhodné zvoliť kvalitatívny prístup.

Čo je kvalitatívny výskum

Predtým, než sa pustíme do hlbšieho pohľadu na jeho význam, je dôležité si uvedomiť, čo presne je kvalitatívny výskum. Tento druh výskumu sa zameriava na získavanie hĺbkových a rozsiahlych informácií prostredníctvom otázok, diskusií, pozorovaní a interpretácií.

Na rozdiel od kvantitatívneho výskumu, kde ide o merateľné dáta a štatistiky, kvalitatívny výskum sa viac sústredí na kvalitatívne charakteristiky.

Kvalitatívny výskum pracuje s neštruktúrovanými a kvalitatívnymi dátami, často v podobe textu, slov alebo obrazov.
Naopak kvantitatívny výskum používa štruktúrované dáta ako sú rôzne prieskumy, merania a dotazníky.

Na začiatku záverečnej práce teda vytvoríme sadu otázok, z ktorej vzíde hypotéza. Tá sa na základe toho v rámci práce potvrdí, alebo nie. Kvantitatívny výskum tieto dáta zbiera a vyhodnocuje a kvalitatívny skúma javy, prepojenia a súvislosti.

Význam kvalitatívneho výskumu v záverečných prácach

Kvalitatívny výskum umožňuje študentom hlbšie sa ponoriť do svojej témy a porozumieť ju v širšom kontexte.
Študenti vďaka kvalitatívnemu výskumu môžu získať informácie, ktoré sú zasadené do konkrétnych sociálnych, kultúrnych alebo historických kontextov.
Pochopenie témy a súvislostí vplýva aj na analytické myslenie študentov, ktorí nie sú len interpretmi výsledkov kvantitatívneho výskumu, ale zároveň hlbším pochopením súvislostí vytvárajú vlastný pohľad na tému.

Kedy je vhodné použiť kvalitatívny výskum?

Kvalitatívny výskum je vhodný v rôznych situáciách, najmä tam, kde je dôležité získanie hĺbkového porozumenia. Uvedieme si príklad situácií, kde má kvalitatívny výskum význam pre záverečnú prácu.

Pri štúdiu kvality života pacientov s chronickými ochoreniami by kvalitatívny výskum umožnil hlboké porozumenie ich dennodenných skúseností. Rozhovory by sa mohli zamerať na ich emocionálne reakcie a spôsob, akým ovplyvňuje ich každodenný život.

V oblasti marketingu by kvalitatívny výskum mohol zahrnovať focus group rozhovory o vnímaní značky. Tieto rozhovory by poskytli hlboký pohľad na to, ako spotrebitelia pociťujú určitú značku, aké hodnoty s ňou spájajú a prečo si ju vyberajú.

Spojenie kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu napr. v geografii by mohol vyzerať približne takto:
Vyberiete si oblasť na Slovensku, kde si z údajov SHMU, úradov a iných inštitúcii vytiahnete údaje o tom, koľko mm zrážok na danú oblasť padlo za posledných 10 rokov. V kvalitatívnom výskume sa potom môžeme zamerať na zmeny v poľnohospodárstve, vodných zdrojoch alebo na miestne ekosystémy.
 

Kvalitatívny výskum hrá kľúčovú úlohu v záverečných prácach na vysokých školách na Slovensku. Poskytuje študentom jedinečnú príležitosť rozvinúť svoje analytické a výskumné schopnosti, čím prispievajú k rozvoju nielen svojho odboru, ale aj akademickej obce ako celku.

Potrebujete pomoc so svojou záverečnou prácou? Radi pre vás pripravíme podklady k bakalárskej, či diplomovej práci. Vypíšte nezáväzný formulár a vyhnite sa stresu z písania záverečnej práce. Diskrétnosť zaručená.

 

Podklady k záverečnej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

Galéria Kvalitatívny výskum v záverečnej práci

Ako by mal vyzerať životopis na vysokú školu

Pri uchádzaní sa o štúdium na vysokej škole je jedným z možných potrebných dokumentov váš životopis (CV). Či už sa hlá…

Čo znamená titul CSc.? Ako osloviť človeka s CSc.?

  Titul CSc. (Candidatus Scientiarum) je vedecký titul, ktorý sa udeľoval v bývalých socialistických krajinách, vrátane Československa, počas 20…

Čo je to normostrana a ako ju vypočítať?

Normostrana je štandardizovaná jednotka merania dĺžky textu, ktorá sa často používa v akademickom a profesionálnom písaní. Táto jednotka pom…